TV Zdraví

TV Zdraví zaštiťuje organizování přednášek, seminářů, realizaci publikací a dalších činností spojených s osvětou zdraví.

Aktuální dění a informace o připravovaných akcích naleznete na Instagramu Zelené Matky.