Motto: “Zdraví pro radost ze života”

TV Zdraví zaštiťuje organizování přednášek, seminářů, realizaci publikací a dalších činností spojených s osvětou zdraví.

Aktuální dění a informace o připravovaných akcích naleznete na Instagram.com/zelenamatka